CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THIẾT BỊ VỆ SINH LỘC NGHI !

Phụ tùng nhà vệ sinh nhà tắm

- 14%
Phễu thoát sàn Inax PBFV-600 (PBFV600)
- 17%
Phễu thoát sàn Inax FDV-12 (FDV12)
- 11%
Phễu thoát sàn Inax FDV-10F (FDV10F)
- 12%
Phễu thoát sàn Caesar F2060

Phễu thoát sàn Caesar F2060

352.000₫ 400.000₫

- 16%
Van khóa chữ T Toto HAP004A

Van khóa chữ T Toto HAP004A

286.000₫ 340.000₫

- 20%
Van dừng chữ T Toto TX434S

Van dừng chữ T Toto TX434S

770.000₫ 960.000₫

- 15%
Ống thải chữ P Toto TVLF405

Ống thải chữ P Toto TVLF405

803.000₫ 950.000₫

- 16%
Ống thải chữ P Toto TVLF404

Ống thải chữ P Toto TVLF404

605.000₫ 720.000₫

- 17%
Ống thải chữ P Toto TVLF403

Ống thải chữ P Toto TVLF403

550.000₫ 660.000₫

- 16%
Ống thải chữ P Toto TVLF402

Ống thải chữ P Toto TVLF402

528.000₫ 630.000₫

- 17%
Ống thải chữ P Toto TVLF401

Ống thải chữ P Toto TVLF401

440.000₫ 530.000₫

- 20%
Nút xả Toto T6J1

Nút xả Toto T6J1

638.000₫ 800.000₫

- 20%
Nút xả nhấn Toto T6JV6

Nút xả nhấn Toto T6JV6

660.000₫ 830.000₫

- 19%
Nút xả nhấn Toto T6JV2N

Nút xả nhấn Toto T6JV2N

693.000₫ 860.000₫

- 20%
Phễu thoát sàn Toto TVBA413

Phễu thoát sàn Toto TVBA413

1.100.000₫ 1.380.000₫

- 20%
Phễu thoát sàn Toto TVBA407

Phễu thoát sàn Toto TVBA407

957.000₫ 1.200.000₫

- 20%
Phễu thoát sàn Toto TX1CV2

Phễu thoát sàn Toto TX1CV2

1.100.000₫ 1.380.000₫

- 12%
Phễu thoát sàn Caesar F2090

Phễu thoát sàn Caesar F2090

352.000₫ 400.000₫

- 1%
Van khống chế Caesar BF403 xi
- 33%
Dây cấp nhựa Caesar BF423
- 25%
Dây cấp xi Caesar BF422

Dây cấp xi Caesar BF422

66.000₫ 88.000₫

- 6%
Trụ xả nắp sứ Caesar BF404H
- 22%
Van vặn khóa Inax A-703-4 (A703-4)
- 9%
Van vặn khóa Inax LF-3K (LF3K)

Van vặn khóa Inax LF-3K (LF3K)

544.792₫ 600.000₫

- 15%
Ống thải chữ P Inax A-674P (A674P)
- 17%
Ống thải chữ P Inax LF-105PAL (LF105PAL)
- 22%
Ống thải bầu Inax A-676PV (A676PV)
- 14%
Ống thải bầu Inax A-603PV (A603PV)

0799698886