CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THIẾT BỊ VỆ SINH LỘC NGHI !

Phụ tùng nhà vệ sinh nhà tắm

- 18%
Van khóa chữ T Toto HAP004A

Van khóa chữ T Toto HAP004A

264.000₫ 320.000₫

- 20%
Van dừng chữ T Toto TX434S

Van dừng chữ T Toto TX434S

726.000₫ 910.000₫

- 16%
Ống thải chữ P Toto TVLF405

Ống thải chữ P Toto TVLF405

759.000₫ 900.000₫

- 16%
Ống thải chữ P Toto TVLF404

Ống thải chữ P Toto TVLF404

583.000₫ 690.000₫

- 16%
Ống thải chữ P Toto TVLF403

Ống thải chữ P Toto TVLF403

528.000₫ 630.000₫

- 16%
Ống thải chữ P Toto TVLF402

Ống thải chữ P Toto TVLF402

506.000₫ 600.000₫

- 16%
Ống thải chữ P Toto TVLF401

Ống thải chữ P Toto TVLF401

418.000₫ 500.000₫

- 20%
Nút xả Toto T6J1

Nút xả Toto T6J1

605.000₫ 760.000₫

- 21%
Nút xả nhấn Toto T6JV6

Nút xả nhấn Toto T6JV6

627.000₫ 790.000₫

- 20%
Nút xả nhấn Toto T6JV2N

Nút xả nhấn Toto T6JV2N

660.000₫ 820.000₫

- 20%
Phễu thoát sàn Toto TVBA413

Phễu thoát sàn Toto TVBA413

1.045.000₫ 1.310.000₫

- 20%
Phễu thoát sàn Toto TVBA407

Phễu thoát sàn Toto TVBA407

913.000₫ 1.140.000₫

- 20%
Phễu thoát sàn Toto TX1CV2

Phễu thoát sàn Toto TX1CV2

1.045.000₫ 1.310.000₫

- 5%
Van khống chế Caesar BF427 xi
- 12%
Van khống chế Caesar BF403 xi
- 33%
Dây cấp nhựa Caesar BF423
- 25%
Dây cấp xi Caesar BF422

Dây cấp xi Caesar BF422

66.000₫ 88.000₫

- 9%
Trụ xả nắp sứ Caesar BF404H
- 30%
Van vặn khóa Inax A-703-4

Van vặn khóa Inax A-703-4

154.000₫ 220.000₫

- 13%
Van vặn khóa chữ T Inax A-703-7
- 13%
Van vặn khóa Inax LF-3K

Van vặn khóa Inax LF-3K

523.000₫ 600.000₫

- 18%
Phễu thoát sàn Inax PBFV-110

Phễu thoát sàn Inax PBFV-110

673.000₫ 820.000₫

- 18%
Phễu thoát sàn Inax PBFV-120

Phễu thoát sàn Inax PBFV-120

673.000₫ 820.000₫

- 33%
Ống thải chữ P Inax A-325PL

Ống thải chữ P Inax A-325PL

120.000₫ 180.000₫

- 20%
Ống thải chữ P Inax A-675PV

Ống thải chữ P Inax A-675PV

472.000₫ 590.000₫

- 19%
Ống thải chữ P Inax A-674P

Ống thải chữ P Inax A-674P

1.242.000₫ 1.530.000₫

- 20%
Ống thải chữ P Inax LF-105PAL

Ống thải chữ P Inax LF-105PAL

1.594.000₫ 2.000.000₫

- 25%
Ống thải bầu Inax A-676PV

Ống thải bầu Inax A-676PV

670.000₫ 890.000₫

- 18%
Ống thải bầu Inax A-603PV

Ống thải bầu Inax A-603PV

1.006.000₫ 1.220.000₫

- 26%
Gioăng nối tường Inax UF-104BWP
- 20%
Dây cấp nước- Inax A-701

Dây cấp nước- Inax A-701

72.000₫ 90.000₫

0799698886