Hình thức thanh toán

Chấp nhận thanh toán:

- Tiền mặt

- Chuyển khoản

+ Số tài khoản cá nhân: 

Tên tài khoản: Nguyễn Công Thạch (Chức vụ: Giám đốc)

Số tài khoản: 0701 1889 8379

Ngân hàng: Sacombank

+ Số tài khoàn công ty

Số tài khoản: 0700 2919 3991

Ngân hàng: Sacombank 

 

 

Lên đầu trang
0
Danh mục So sánh 0 Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng