CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THIẾT BỊ VỆ SINH LỘC NGHI !

Kệ - hộp đựng xà phòng

- 13%
Kệ xà phòng Inax H-484V (H484V)
- 16%
Kệ xà phòng Inax H-444V (H444V)
- 19%
Kệ xà phòng Inax KF-544V (KF544V)
- 14%
Kệ xà phòng Inax KF-414V (KF414V)
- 20%
Đĩa đựng xà phòng Toto TX2BV1B
- 19%
Kệ xà phòng Inax KF-644V (KF644V)
- 19%
Đĩa đựng xà phòng Toto YAS201V
- 19%
Kệ xà phòng Inax KF-744V (KF744V)
- 16%
Kệ xà phòng Inax KF-844V (KF844V)
- 20%
Hộp Xà Phòng TOTO TS125R Gắn Tường
- 16%
Hộp xà phòng nước Inax KF-24FL (KF24FL)
- 20%
Hộp Xà Phòng TOTO TX728AEV1Z Gắn Chậu

0799698886