CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THIẾT BỊ VỆ SINH LỘC NGHI !

Phụ kiện Inax

- 17%
Kệ xà phòng Inax H-444V

Kệ xà phòng Inax H-444V

81.000₫ 98.000₫

- 16%
Móc áo Inax H-441V

Móc áo Inax H-441V

92.000₫ 110.000₫

- 16%
Móc áo Inax H-481V

Móc áo Inax H-481V

92.000₫ 110.000₫

- 15%
Kệ xà phòng Inax H-484V

Kệ xà phòng Inax H-484V

93.000₫ 109.000₫

- 15%
Thanh treo khăn Inax H-445V

Thanh treo khăn Inax H-445V

179.000₫ 210.000₫

- 17%
Kệ gương Inax H-442V

Kệ gương Inax H-442V

182.000₫ 220.000₫

- 23%
Thanh treo khăn Inax H-485V

Thanh treo khăn Inax H-485V

209.000₫ 270.000₫

- 22%
Móc áo Inax KF-541V

Móc áo Inax KF-541V

217.000₫ 280.000₫

- 22%
Kệ gương Inax H-482V

Kệ gương Inax H-482V

235.000₫ 300.000₫

- 26%
Móc áo Inax KF-641V

Móc áo Inax KF-641V

275.000₫ 370.000₫

- 21%
Móc áo Inax KF-411V

Móc áo Inax KF-411V

275.000₫ 350.000₫

- 22%
Móc áo Inax KF-841V

Móc áo Inax KF-841V

298.000₫ 380.000₫

- 22%
Móc áo Inax KF-741V

Móc áo Inax KF-741V

357.000₫ 460.000₫

- 24%
Móc treo khăn Inax KF-417V

Móc treo khăn Inax KF-417V

364.000₫ 480.000₫

- 19%
Kệ gương Inax KF-412V

Kệ gương Inax KF-412V

520.000₫ 640.000₫

- 25%
Kệ gương Inax KF-542V

Kệ gương Inax KF-542V

528.000₫ 700.000₫

- 22%
Kệ xà phòng Inax KF-544V

Kệ xà phòng Inax KF-544V

570.000₫ 730.000₫

- 20%
Bộ phụ kiện 6 món Inax H-AC400V6
- 15%
Móc giấy vệ sinh Inax KF-416V
- 21%
Móc giấy vệ sinh Inax KF-646V
- 18%
Kệ xà phòng Inax KF-414V

Kệ xà phòng Inax KF-414V

601.000₫ 730.000₫

- 20%
Móc giấy vệ sinh Inax KF-546V
- 17%
Móc giấy vệ sinh Inax KF-846V
- 22%
Móc giấy vệ sinh Inax KF-746V

Móc giấy vệ sinh Inax KF-746V

791.000₫ 1.010.000₫

- 22%
Kệ xà phòng Inax KF-644V

Kệ xà phòng Inax KF-644V

803.000₫ 1.030.000₫

- 22%
Kệ xà phòng Inax KF-744V

Kệ xà phòng Inax KF-744V

825.000₫ 1.060.000₫

- 22%
Kệ đựng ly gắn tường Inax KF-743V
- 20%
Kệ xà phòng Inax KF-844V

Kệ xà phòng Inax KF-844V

850.000₫ 1.060.000₫

- 20%
Bộ phụ kiện 6 món Inax H-AC480V6
- 26%
Thanh treo khăn Inax KF-415V

Thanh treo khăn Inax KF-415V

1.040.000₫ 1.410.000₫

- 15%
Vách ngăn bồn tiểu Inax P-1

Vách ngăn bồn tiểu Inax P-1

1.058.000₫ 1.240.000₫

- 21%
Hộp đựng giấy Inax CFV-11W

Hộp đựng giấy Inax CFV-11W

1.123.000₫ 1.430.000₫

- 23%
Thanh treo khăn Inax KF-545V

Thanh treo khăn Inax KF-545V

1.131.000₫ 1.460.000₫

- 20%
Kệ gương Inax KF-742V

Kệ gương Inax KF-742V

1.144.000₫ 1.430.000₫

- 20%
Kệ gương Inax KF-642V

Kệ gương Inax KF-642V

1.144.000₫ 1.430.000₫

- 22%
Kệ gương Inax KF-842V

Kệ gương Inax KF-842V

1.178.000₫ 1.510.000₫

- 22%
Thanh treo khăn Inax KF-845V

Thanh treo khăn Inax KF-845V

1.411.000₫ 1.800.000₫

- 22%
Thanh treo khăn Inax KF-645V

Thanh treo khăn Inax KF-645V

1.495.000₫ 1.910.000₫

- 22%
Thanh treo khăn Inax KF-745V

Thanh treo khăn Inax KF-745V

1.585.000₫ 2.030.000₫

- 19%
Hộp xà phòng nước Inax KF-24FL

Hộp xà phòng nước Inax KF-24FL

1.843.000₫ 2.280.000₫

- 27%
Hộp đựng giấy Inax KF-12J

Hộp đựng giấy Inax KF-12J

3.220.000₫ 4.400.000₫

- 14%
Hộp đựng giấy Inax KF-44V

Hộp đựng giấy Inax KF-44V

9.861.000₫ 11.430.000₫

0799698886